TJ SK Čéčova České Budějovice

Plzeňská 36 České Budějovice, PSČ 370 04, tel. 387 423 561, mob.723 773 121

Historie atl. klubu

Atletický oddíl TJ SK Čéčova Č. Budějovice byl založen 1. října 1993 třemi nadšenci ve složení Pavel Váňa, Lenka Kožíšková a Miloslava Kadlecová. Začínající výbor pracoval tehdy ve složení Pavel Váňa, Lenka Kožíšková, Miloslava Kadlecová, Pavel Vaněk a Jana Vincíková.

První děti (atleti) r. 1982 – 1984 byly všechny ze ZŠ Čéčova Č. Budějovice. Bylo jim tehdy mezi 9 – 11 roky. Do dnešního roku vydržela jen jedna z nich, Bohuslava Váňová. Měli jsme v soutěžích přihlášeny jen mladší žákyně. Postupem času jak holky stárly a přicházely další nové, přihlašovali jsme do soutěží i st. žákyně, pak družstva juniorek a i ženy. Prvních 5 let od vzniku jsme měli v oddíle jenom děvčata, postupem času jsme začali přijímat i chlapce. Začínali jsme s 20 dívkami a k letošnímu roku 2009 jsme se dostali k číslu 268 atletů všech věkových kategorií.

Trénovat jsme začínali 3x týdně v areálu ZŠ Čéčova Č. Budějovice na 300 m oválu pokrytém pískem. Alespoň se děvčata zocelila. Nejhorší dny jsme zažívali i v roce 2002, kdy nám areál spláchla velká voda. Byl to rok nejistoty, co bude, vše dopadlo dobře a za přispění sponzorů a hlavně Magistrátu města Č.B. se postavil nový, malý, ale hezký areálek s 200 m oválem o 2 drahách, 110 m rovinkou se 4 dráhami a dálkou. Vše s umělým povrchem. Vše postavila firma p. Linharta ze St. Boleslavi. V zimě jsme trénovali v malé tělocvičně ZŠ Čéčova Č.B..

Dnes trénujeme už každý den ve Sportovní hale Č.B. s atletickým koridorem.

Ještě je třeba vysvětlit, na co se nás do dneška ptají lidi na závodech. Co je to Čéčova, kde to leží? Čéčova je samostatný atletický oddíl. Čéčova byla jedna z největších a nejmodernějších škol (bohužel dnes už neexistuje). Čéčova je také ulice v Č. Budějovicích. Areál, kde trénujeme, se teď nachází v ZŠ Nerudova Č.B., asi 1 km od centra města Č. Budějovice na břehu řeky Vltavy. ZŠ Nerudova Č.B. nám poskytuje zdarma celý areál.

Dnes má oddíl 4 kvalifikované trenéry a 6 rozhodčích. Současný výbor pracuje v tomto složení: předseda a sekretář Pavel Váňa, místopředseda Bohuslava Váňová ml., hospodář Bohuslava Váňová st., členové výboru Jana Melichová a Jaroslav Vomáčka.